sábado, 18 de junio de 2016

Calificaciones pruebas finales 1º bachillerato

Resultados de las pruebas escritas de Latín y Griego de 1º de Bachillerato, realizadas, respectivamente, el 16 y el 17 de junio.
La recuperación tendrá lugar el miércoles, 23 de junio, a las 11:45 h.

IAB: 1,3 (LA) / 2,0 (GR)
KCC: 2,25 (LA) / 5,0  (GR)
CDCL: 7,5 (LA) / 8,0 (GR)
SGS: 9,0 (LA) / 9,0 (GR)
GGM: 4,0 (LA) / 6,5 (GR)
CHM: 7,7 (LA) / 8,2 (GR)
SJO: 6,75 (LA) / 5,4 (GR)
MJLM: 8,5 (LA) / 8,5 (GR)
AP:   NP (LA) / NP (GR)
LSA: 5,25 (LA) / 7,0 (GR)
GTG: 8,5 (LA) / 9,25 (GR)


sábado, 21 de mayo de 2016

Calificaciones 1º Bachillerato

Estos son los resultados de las pruebas escritas de Latín y Griego de 1º de Bachillerato, realizadas, respectivamente, el 19 y el 20 de mayo:

IAB: 3,5 (LA) / 1,4 (GR)
KCC: 3,8 (LA) / 4,2  (GR)
CDCL: 7,9 (LA) / 6,5 (GR)
SGS: 9,1 (LA) / 8,8 (GR)
GGM: 5,6 (LA) / 4,1 (GR)
CHM: 7,2 (LA) / 7 (GR)
SJO: 7,7 (LA) / 5 (GR)
MJLM: 9,8 (LA) / 9 (GR)
AP:   NP (LA) / NP (GR)
LSA: 7,6 (LA) / 7,1 (GR)
GTG: 8,8 (LA) / 8,6 (GR)

martes, 10 de mayo de 2016

Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς


 1. Τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς (χαλεποί λόγοι).

τὸ δὲ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς ὀρθόν ἐστιν· ἐν χιτῶνι κατὰ τὸ στέρνον ἡ κεφαλὴ Μεδούσης ἐλέφαντός ἐστιν πεποιημένη· ἐν δὲ τῇ χειρὶ δόρυ ἔχει καί πρὸς τοῖς ποσὶν ἀσπίς τε κεῖται καὶ πλησίον τοῦ δόρατος δράκων ἐστίν· ἐν δὲ τῷ βάθρῳ τοῦ ἀγάλματος ἐργάζεται Πανδώρας γένεσις. 
(ὁ Παυσανίας)


 1. Παίζετε τοῖς λόγοῖς.

 1. Ὑπογράφετε τὰ συντάγματα μετὰ τῶν προθέσεων. 

 1. Ποῦ στιν...; (Παίζετε)

  1. Πανδώρας γένεσις

  1. ἡ ἀσπίς

  1. δράκων τις

  1. ἡ κεφαλὴ Μεδούσης

  1. δόρυ τι
  πρὸς τοῖς ποσί

  κατὰ τὸ στέρνον

  ἐν τῇ χειρί

  πλησίον τοῦ δόρατος

  ἐν τῷ βάθρῳ

 1. Βλέπετε τοῦτο τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς. Γράφετε ἑλληνιστἰ τὰς διαφορᾶς. 
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/NAMA_Ath%C3%A9na_Varvakeion.jpg


  5. Παίζετε τοῖς λόγοῖς.
  Esta actividad, publicada originalmente en el II ITER INTER PARES, ha sido elaborada por Begoña Puerta, Elena Cano y Fernando Blaya ().

  La presentación del léxico, χαλεποί λόγοι, ha sido modificada y actualizada por Antonio G. Amador (@agamador), que también ha preparado la versión en purposegames del juego Πο στιν.

  >>ATENAS Y LA ACRÓPOLIS, por Jesús Torres
  martes, 16 de febrero de 2016

  Juguemos en latín

  Para aprender el vocabulario latino, nada mejor que seguir los preceptos del poeta Horacio: Ludere et discere (jugar y aprender):

  En esta entrada presentamos una serie de juegos en Purpose Games, relacionados con el léxico de los primeros capítulos de Familia Romana:

  En el primero aprenderemos los nombres de parentesco de la familia en latín:


  En el segundo, un poco más complicado, conoceremos a la familia de los Simpsons:


  Podemos, además, aprender las formas y los colores:

     

  Seguimos con los animales domésticos y, a continuación, los salvajes:

        

  Visitaremos una schola romana y una clase actual:

        

  Y, para terminar, ¿alguien se atreve con el cuerpo humano?

          

  jueves, 21 de enero de 2016

  Literatura Grecolatina

  Durante el segundo y tercer trimestre, tenéis que elaborar presentaciones sobre la Literatura Griega y Latina. Los títulos de los trabajos y su adjudicación son los siguientes:

  LITERATURA GRIEGA
  1. La poesía épica.    - Ariana (*sobre el trabajo ya existente)
  2. La poesía lírica.    - Ángel
  3. El drama.              - Helena
  4. La historiografía.  - Cristina

  ENLACES:
  clasicasseveroochoa.blogspot.com.es/p/literatura-griega.html
  clasicasseveroochoa.blogspot.com.es/2012/12/literatura-griega.html

  LITERATURA LATINA
  1. El teatro latino (Plauto, Terencio, Séneca).                              - Sandra
  2. La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito).                     - Sara  
  3. La poesía épica (Virgilio, Lucano).                                           - Javier
  4. La lírica latina (Catulo, Horacio, Ovidio).                                 - Elena
  5. La fábula, la sátira y el epigrama (Fedro, Juvenal, Marcial).   - Fani
  6. La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano).                       - Agustín 
  7. La novela (Petronio, Apuleyo).                                                - Rosa

  ENLACES:
  clasicasseveroochoa.blogspot.com.es/p/literatura-latina.html
  clasicasseveroochoa.blogspot.com.es/2012/12/literatura-latina.html

  Los trabajos no sólo deben hablar de los géneros, los autores y sus obras, sino que también deben hacer referencia a su pervivencia a lo largo de la historia, haciendo referencia a las obras de los autores y artistas posteriores (escritores, pintores, músicos, cineastas...) que los han tomado como fuente de inspiración.

  Como modelo, os dejo aquí el trabajo realizado por Ariana sobre La poesía épica, que tan sólo necesita añadir las referencias a las obras que aparecen y la actualización de algunos de los vídeos:

  miércoles, 6 de enero de 2016

  Hymnus Dianae

  Para empezar el año con buen pie, os traigo un precioso poema de Catulo, el Himno a Diana (Hymnus Dianae, Catulli Carmina XXXIV) interpretado por el coro Tyrtarion:  La traducción del poema dice así:

  En la devoción de Diana estamos, muchachas y muchachos puros. A Diana
  cantemos, muchachos y muchachas puros.


  ¡Oh hija de Latona!, excelso vástago del supremo Júpiter, a quien tu madre junto
  al olivo de Delos parió, 


  para que fueras señora de los montes y de los lozanos bosques y
  de los recónditos sotos y de los sonoros torrentes.
   

  A ti Juno Lucina te llaman en sus dolores las parturientas, a ti te llaman Trivia
  poderosa y Luna por tu luz prestada.
   

  Tú, diosa, en el curso de los meses midiendo el camino del año llenas de buenos frutos la rústica morada del labrador.
   

  Sé consagrada con cualquier nombre que te plazca, y protege con tus buenas
  influencias, como has acostumbrado desde antiguo, la raza de Rómulo.

  Y, a continuación la versión que grabé en una de mis visitas a la Accademia Vivarium Novum de Roma. En esta ocasión, los integrantes del coro Tyrtarion estaban acompañados por los alumnos del Lyceum Saint Philip de Moscú. El Himno a Diana, con voces masculinas y femeninas, empieza en el minuto 15'45'':  https://youtu.be/TbLHP21TYe4?t=15m45s

  Aquí podéis ver el vídeo completo de la clausura del curso 2014 en la Accademia:

  domingo, 13 de diciembre de 2015

  De magistris et discipulis


  Ahora que termina el primer trimestre, en el que todos, 'discipuli discipulaeque' y 'magister' hemos trabajado mucho y (creo que) bien, no está de más recordar los consejos que Quintiliano de Calahorra dedicó a maestros y discípulos en su Institutio Oratoria, en el siglo I de nuestra era:

  Deberes del profesor 


  Asuma ante todo un espíritu de padre con respecto a sus alumnos, y piense que está en el lugar de aquellos que le han confiado a sus hijos. No tenga él vicios, ni los tole­re. No sea desagradable su actitud austera, no sea excesiva su familiaridad; no vaya a ser que nazca de la una odio y de la otra desprecio.
  Hable mucho de honesti­dad y bondad, pues cuantos más avisos dé, menos castiga­rá. No se deje llevar nunca por la ira, pero tampoco deje pasar lo que debe corre­girse. Sea sencillo en su enseñan­za, sufridor del trabajo, esté siempre cercano, pero no en exceso.
  Responda gustoso a los que le preguntan, a los que no le preguntan, pregúnteles de repente. En las ala­banzas de las exposiciones de sus alumnos no sea tacaño, pero tampoco exagerado, porque lo uno provoca disgusto con respecto al trabajo, lo otro autosufi­ciencia.
  Al corregir lo que debe, no sea duro, y mucho menos, amena­zador, pues a muchos les aleja del propósito de estudiar el que algunos les repriman como si les odiasen.
  Diga alguna vez, es más, muchas, y diariamente, cosas que sus oyentes guarden consigo. Aunque proporcione bastantes ejemplos sacados de la lección para su imitación, sin embar­go, según se dice, la viva voz alimenta mucho más, y, sobre todo, la del maestro al que sus discípulos, si están bien educados, aman tanto como respetan. No se puede decir cuánto más gustosamente imitamos a aquellos por quie­nes mostramos interés.
  Quintilianus, Institutio Oratoria, II, 2, 4-8
  Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur existimet.
  Ipse nec habeat vitia nec ferat. Non austeritas eius tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium, hinc contemptus oriatur. Plurimus ei de honesto ac bono sermo sit: nam quo saepius monuerit, hoc rarius castigabit; minime iracundus, nec tamen eorum quae emendanda erunt dissimulator, simplex in docendo, patiens laboris, adsiduus potius quam inmodicus.
  Interrogantibus libenter respondeat, non interrogantes percontetur ultro. In laudandis discipulorum dictionibus nec malignus nec effusus, quia res altera taedium laboris, altera securitatem parit.
  In emendando quae corrigenda erunt non acerbus minimeque contumeliosus; nam id quidem multos a proposito studendi fugat, quod quidam sic obiurgant quasi oderint.
  Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores referant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen viva illa, ut dicitur, vox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si modo recte sunt instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius imitemur eos quibus favemus.
  Deberes de los alumnos 


  Después de hablar bastante de los deberes de los maes­tros, a los discípulos, entretanto, sólo les reco­miendo esto: que amen a sus maestros no menos que a los mismos estudios, y crean que son sus padres, no física­mente hablan­do, sino en el plano intelectual.
  Este deber hacia el maestro ayudará mucho al estu­dio, pues los escucharán de buen grado y creerán en sus palabras, y desearán vivamente parecerse a ellos. Finalmente ven­drán contentos y entusiasmados a las clases, no se enfadarán cuando se les corrija, se ale­grarán cuando se les alabe, y se dedicarán al estudio para ser los más queridos.
  Pues así como el deber de aquellos es enseñar, el deber de éstos es mostrarse prestos a aprender. De lo contrario, una cosa no sirve sin la otra. Y así como el hombre nace de la unión de uno y otro proge­nitor, y en vano se esparce la semilla si no la calienta el surco bien mullido, de la misma manera, la elocuencia no puede desarrollarse si no existe la concordia asociada del que transmite y del que recibe.
  Quintilianus, Institutio Oratoria, II, 9, 1-3
  Plura de officiis docentium locutus discipulos id unum interim moneo, ut praeceptores suos non minus quam ipsa studia ament et parentes esse non quidem corporum, sed mentium credant.
  Multum haec pietas conferet studio; nam ita et libenter audient et dictis credent et esse similes concupiscent, in ipsos denique coetus scholarum laeti alacres convenient, emendati non irascentur, laudati gaudebunt, ut sint carissimi studio merebuntur.
  Nam ut illorum officium est docere, sic horum praebere se dociles: alioqui neutrum sine altero sufficit; et sicut hominis ortus ex utroque gignentium confertur, et frustra sparseris semina nisi illa praemollitus foverit sulcus, ita eloquentia coalescere nequit nisi sociata tradentis accipientisque concordia.

  FUENTE:
  ENLACES:
  La educación en Roma. http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/educacion_roma.html